Library
Public
Team Premium
Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
Testen basiskennis cursus Krimp in Coevorden
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Johan Hospers
| 15 Questions
1
1 pt
Kies het beste antwoord: Minder jongeren is....
A een mogelijke oorzaak van krimp
B een mogelijk sociaal (economisch) gevolg van krimp voor een dorp
C een mogelijk demografisch gevolg van krimp voor een dorp
D een mogelijk demografisch gevolg van krimp voor een stad
2
1 pt
Migratie van gezinnen is een mogelijke oorzaak van krimp
True
False
3
1 pt
Noem een mogelijk demografisch gevolg van krimp voor groeigebieden
4
1 pt
Publieke voorzieningen die achteruit kunnen gaan als het gevolg van krimp kunnen zijn...(kies de twee beste antwoorden)
A minder bioscopen
B minder winkels
C achteruitgang van openbaar vervoer
D minder sportscholen
E minder basisscholen
5
1 pt
Noem een sociaal economisch gevolg van krimp voor een dorp
6
1 pt
Noem een sociaal economisch gevolg van krimp voor groeigebieden
7
1 pt
Noem een gevolg op het gebied van voorzieningen voor krimpgebieden
8
1 pt
Toegankelijkheid: de mogelijkheden die er zijn op een plaats of activiteit te bezoeken is
A een bewonerskenmerk
B buurtprofiel
C bereikbaarheid
D drempelwaarde
9
1 pt
Hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken is..
A herstructurering
B sociale veiligheid
C vergrijzing
D leefbaarheid
10
1 pt
Vruchtbaarheidscijfer is...
11
1 pt
Hoedanigheid van een buurt gelet op de beschikbare voorzieningen en de sociale omgeving is...
12
1 pt
Bekijk onderstaande afbeelding welke twee begrippen passen hier het beste bij?
13
1 pt
Een huur rijtjeswoning in Coevorden, uit het jaar 1978, goed onderhouden, 160.000 euro waard. Welk begrip hoort bij deze beschrijving?
14
1 pt
Welk begrip hoort bij de volgende zin. Het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw ter wereld zal brengen.
15
1 pt
Typering van een buurt waarbij wordt gelet op bewonerskenmerken, woningkenmerken, woonomgeving en de openbare ruimte als onderdeel daarvan.
A buurtprofiel
B demografie
C leefbaarheid
D stadsvernieuwing
Add to my formatives list