Politiek 4E
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Joost Maatman
| 25 Questions
Note from the author:
Maatschappijkunde 4E Politiek
1
1
De definitie voor Overheid is
A alle volksvertgenwoordigers
B eerste plus tweede kamer
C alle politici en ambtenaren samen
D het Kabinet
Regering plus oppositie ww
2
2
Hoe veel bestuurlijke niveaus zijn er in Nederland?
3
1
Een land waar de overheid de burgers helpt als het nodig is noemen we een
A Dictatuur
B Democratie
C Sociaal Democratie
D Verzorgingsstaat
4
1
Om welk machtsmiddel gaat de bovenstaande foto?
A Functie en Beroep
B Kennis en Vaardigheden
C Overtuigingskracht
D Geld
E Macht van het getal
F contact hebben met de Media
G Charisma
5
2
Hoeveel hoofdtukken / artikelen telt onze grondwet?
6
1
In 2015 is een nieuwe Eerste Kamer gekozen. In tabel 1 staat de nieuwe zetelverdeling.
Hoeveel zetels hebben de ‘overige partijen’?
A 15
B 40
C 65
D 115
7
1
Wat kun je op basis van tekst 14 zeggen over Jet Bussemaker?
A Zij maakt deel uit van een coalitiepartij en haar standpunt is conservatief.
B Zij maakt deel uit van een coalitiepartij en haar standpunt is progressief.
C Zij maakt deel uit van een oppositiepartij en haar standpunt is conservatief.
D Zij maakt deel uit van een oppositiepartij en haar standpunt is progressief.
8
1
Linkes politieke pratijen willen een pssieve overheid
True
False
9
1
Derugulering past het beste bij een rechtste politieke partij.
True
False
10
1
De overheid zorgt voor de zwakkeren in de samenleving past het best bij
A Een linkse politieke partij
B Een midden partij
C Een rechtse partij
11
1
Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid. De overheid is passief bij het steunen van zwakkeren, helpt alleen
in noodsituaties en zorgt voor veiligheid. Past het best bij.....
A Een linkse partij
B Een midden partij
C Een rechtse partij
12
1
Mensen zorgen voor elkaar past het best bij
A Een linkse partij
B Midden partij
C Een rechtse partij
13
1
Bij welke partij hoort deze poster?
A Groenlinks
B SP
C D66
D Partij van de Arbeid
E VVD
14
1
Bij welke partij hoort deze poster?
A Groen Links
B SP
C D66
D Partij van de Arbeid
E VVD
15
2
Het bestuur van de Europese Unie bestaat uit verschillende organen.
Stel dat er een Europees wetsvoorstel komt waarin staat dat in alle landen die zijn aangesloten bij de Europese Unie de kilometerheffing wordt ingevoerd.
Welke bestuursorganen van de EU moeten het wetsvoorstel goedkeuren, zodat het ook werkelijk een Europese wet wordt?
Kies twee nummers uit onderstaand rijtje.
1 de Europese commissie
2 de parlementen van de EU-landen
3 de minister-presidenten van de EU-landen (Europese Raad)
4 de ministers van verkeer van de EU-landen (Raad van de Europese Unie)
5 het Europees parlement
16
1
Het CDA past het best bij de
A Sociaal - Democratie
B Christen- Democratie
C Liberalisme
17
2
Welke politiek stroming past het best bij de tegenpartij ?
De Tegenpartij was een fictieve Nederlandse politieke partij opgericht door F. Jacobse en Tedje van Es, twee Haagse "vrije jongens" die werden gespeeld door Kees van Kooten en Wim de Bie. De Tegenpartij was "De Partij voor alle Nederlanders die niet meer tegen Nederland kenne".
A Liberalisme
B Sociaal- Democratie
C Christen- Democratie
D Rechts- Extremisme
E Ecologische stroming
F Poulisme
18
2
De rode landen op de kaart passen het best bij
A Het Liberalisme
B Sociaal- Democratie
C Christen- Democratie
D Rechts - Extremisme
E Ecologische stroming
F Populisme
19
1
Met welke term kunnen de standpunten van de christelijke partijen in de tekst het beste worden aangeduid?
A Conservatief
B Eigen verantwoordelijkheid
C Progressief
D Naastenliefde
20
1
Welke partij moet worden ingevuld op de puntjes?
A ChristenUnie
B PvdA
C SP
D VVD
21
1
In welke van de volgende politieke organen kan een oppositiepartij niet zitten?
A De eertse kamer
B De gemeenteraad
C De regering
D De tweede kamer
22
3
Welke meerderheidscoalitie is er mogelijk op grond van de verkiezingsuitslag van 2012?
A PvdA, CDA, Groenlinks
B PvdA, Groenlinks, SP
C VVD, PvdA
D VVD, PVV, SGP
23
1
In tekst is op de puntjes de naam van een instantie weggelaten.
Wat is de naam van deze instantie?
A de Hoge Raad
B de Nationale Ombudsman
C Het kabinet
D het secretariaat van de Koningin
24
1
Kamerlid Esmé Wiegman komt in actie naar aanleiding van een reportage in het dagblad Metro. Daarmee vervult het dagblad Metro een speciale functie van de massamedia voor de politieke besluitvorming.
Welke functie van de massamedia is dat?
A aandragen van onderwerpen voor de politieke agenda
B bijdrage leveren aan de meningsvorming van de burgers
C burgers informeren over het overheidsbeleid
D politici controleren of zij de waarheid spreken
25
1
De politieke partijen in de Tweede Kamer kun je indelen van links naar rechts.
Welke indeling van links naar rechts is het meest correct?
A CDA, VVD, Partij voor de Vrijheid, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, SGP.
B D66, ChristenUnie, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, CDA, Partij voor de Vrijheid, VVD, SGP.
C PvdA, SP, CDA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Vrijheid, Partij voor de Dieren.
D SP, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA, VVD, SGP, Partij voor de Vrijheid.
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.