מערכת צירים- כיתה ז
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5 (1 rating)
by אורנה וקנין
| 9 Questions
Note from the author:
מערכת צירים כיתה ז
Functionalized Placeholder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
מהם שיעורי הנקודה A?
(4,2)
(2,4)
(0,4)
(2,0)
2
10
מהם שיעורי נקודה B
3
10
דנה אמרה ששיעורי נקודה C הם: (0,3), האם היא צודקת?
True
False
4
10
סמנו את הנקודה D במערכת צירים
5
10
סמנו במערכת צירים 3 נקודות ששיעור ה-X שלהן הוא 0.
6
10
סמנו במערכת הצירים 3 נקודות ששיעור הY שלהן הוא 0.
7
10
מה ערך ה X של שלוש הנקודות?
8
10
השלימו את שיעורי נקודה D
9
20
מהם שיעורי נקודה E?
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.