Keunggulan Perjuangan Khulafa Al Rasyidin II
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Aminuddeen Mohammad
| 14 Questions
Khalifah Utsman dan Ali merupakan dua lagi Khulafa al Rasyidin yang hidup penuh dengan kemuliaan dan dijanjikan syurga oleh Rasulullah SAW. Namun pemerintahan mereka berdua diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang berat termasuk pemberontakan dan perang saudara. Semangat jihad dan ketabahan mereka wajib dicontohi umat Islam kini.

UTSMAN BIN AFFAN R.A

1
1
Khalifah Utsman bin Affan r.a merupakan Khalifah al Rasyidin yang ke
1
2
3
4
2
1
Utsman dilahirkan pada tahun
572 M
574 M
576 M
578 M
3
1
Utsman berketurunan
Bani Taim
Bani Adi
Bani Hashim
Bani Umaiyah
4
1
Utsman bin Affan digelar Zun Nurain kerana
bersifat sangat pemalu
mengahwini dua orang puteri Rasulullah SAW
mengahwinkan puteri beliau kepada Rasulullah SAW
telah membeli dan mewakafkan telaga Raumah
5
1
Beliau telah dibunuh oleh pemberontak ketika berusia 80 tahun pada tahun
31 H
33 H
35 H
37 H
6
1
Kubur beliau sekarang masih wujud terletak di
Abwa'
Madinah
Uhud
Baqi'
7
2
Nyatakan dua sifat peribadi mulia Utsman bin Affan

8
2
Huraikan dua sumbangan Khalifah Utsman bin Affan dalam aspek agama

ALI BIN ABI TALIB R.A

9
1
Nama penuh Ali bin Abi Talib ialah
Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hasyim
Ali bin Abdul Muttalib bin Abi Talib bin Hasyim
Ali bin Abi Talib bin Hasyim bin Abdul Muttalib
Ali bin Abi Talib bin Abdu Manaf bin Qusa
10
1
Beliau merupakan kanak-kanak pertama memeluk Islam
True
False
11
3
Pilih maklumat yang tepat tentang Ali bin Abi Talib (kamu boleh pilih lebih daripada satu jawapan)
Lahir di Makkah
Lahir pada tahun 599 M
Keturunan Bani Hasyim
Digelar Al Faruq
12
3
Pilih maklumat yang tepat tentang sifat peribadi Ali bin Abi Talib (kamu boleh pilih lebih daripada satu jawapan)
Panglima perang yang berani
Isteri beliau bernama Aisyah
Penulis wahyu Rasulullah SAW
Mahir dalam hukum hakam al Quran
13
2
Terangkan faktor kemerosotan pembangunan di zaman pemerintahan Ali bin Abi Talib.

14
2
Huraikan dua sumbangan Ali bin Abi Talib kepada perkembangan Islam.

Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.