Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
Private Library
Team Premium
Trikotniki
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Sara Brodarič
| 6 Questions
1
1 pt
Trikotniško pravilo pravi:
A Vsota kotov v trikotniku je enaka 180°.
B Vsota dolžin dveh stranic je večja od dolžine tretje.
C Vsota dolžin dveh stranic je večja od dolžine tretje.
2
1 pt
Na voljo so palice z dolžinami 4 dm, 5 dm, 8 dm. Ali lahko z njimi sestaviš trikotnik?
3
1 pt
Vsota velikosti notranjih kotov trikotnika je:
A enaka 180°
B manjša od 180°
C manjša od 180°
4
1 pt
Vsota velikosti dveh kotov v trikotniku je 150°. Tretji kot je velik:
5
1 pt
Na sliki je:
6
2 pts
V pravokotnem trikotniku se najdaljša stranica imenuje:
Add to my formatives list