Тотығу дәрежелері
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Duman Bakayev
| 10 Questions
1
1
K2Cr2O7 хромның тотығу дәрежесі
+2
+3
+6
+12
2
1
Тотығу ол электрондарды алу
True
False
3
1
Көрсетілген реакциялардан тотығу реакцияларын таңда
Fe2+ → Fe3+ + e-
Cl2 + 2e- → 2Cl-
2C8​H18​+25O2​
2Ag+(aq)→2Ag(s)
Cu+(aq)+e−→Cu(s)
Fe(s)→Fe3+(aq)+3e
Cr2O2−7(aq)→Cr3+(aq)
4
1
Сутек көзқарасынан тотығуды және тотықсыздануды сипатта
5
1
Оттек көзқарасынан тотығуды және тотықсыздануды сипатта
6
1
Натрий тиосульфатының құрамында бір күкірт атомы +6, екінші күкірт атомы -2 екендігін дәлелде
7
1
Перманганат ионы қышқылды ортада қандай ионға дейін тотықсызданады
+2
+4
+6
+7
8
1
Манганат ионы перманганат ионынан қандай ортада түзіледі?
бейтарап
сілтілі
қышқылды
жақсы
9
1
Тотығу тотықсыздануды электрондарды алмасу көзқарасынан сипатта
10
1
Тотығу тотықсыздануды тотығу дәрежесінің өзгеру көзқарасынан сипатта
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.