Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
Private Library
Team Premium
Тотығу дәрежелері
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Думан Бакаев
| 10 Questions
1
1 pt
K2Cr2O7 хромның тотығу дәрежесі
+2
+3
+6
+12
2
1 pt
Тотығу ол электрондарды алу
True
False
3
1 pt
Көрсетілген реакциялардан тотығу реакцияларын таңда
Fe2+ → Fe3+ + e-
Cl2 + 2e- → 2Cl-
2C8​H18​+25O2​
2Ag+(aq)→2Ag(s)
Cu+(aq)+e−→Cu(s)
Fe(s)→Fe3+(aq)+3e
Cr2O2−7(aq)→Cr3+(aq)
4
1 pt
Сутек көзқарасынан тотығуды және тотықсыздануды сипатта
5
1 pt
Оттек көзқарасынан тотығуды және тотықсыздануды сипатта
6
1 pt
Натрий тиосульфатының құрамында бір күкірт атомы +6, екінші күкірт атомы -2 екендігін дәлелде
7
1 pt
Перманганат ионы қышқылды ортада қандай ионға дейін тотықсызданады
+2
+4
+6
+7
8
1 pt
Манганат ионы перманганат ионынан қандай ортада түзіледі?
бейтарап
сілтілі
қышқылды
жақсы
9
1 pt
Тотығу тотықсыздануды электрондарды алмасу көзқарасынан сипатта
10
1 pt
Тотығу тотықсыздануды тотығу дәрежесінің өзгеру көзқарасынан сипатта
Add to my formatives list