Тотығу дәрежелері
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Duman Bakayev
| 10 Questions
1
1 pt
K2Cr2O7 хромның тотығу дәрежесі
+2
+3
+6
+12
2
1 pt
Тотығу ол электрондарды алу
True
False
3
1 pt
Көрсетілген реакциялардан тотығу реакцияларын таңда
Fe2+ → Fe3+ + e-
Cl2 + 2e- → 2Cl-
2C8​H18​+25O2​
2Ag+(aq)→2Ag(s)
Cu+(aq)+e−→Cu(s)
Fe(s)→Fe3+(aq)+3e
Cr2O2−7(aq)→Cr3+(aq)
4
1 pt
Сутек көзқарасынан тотығуды және тотықсыздануды сипатта
5
1 pt
Оттек көзқарасынан тотығуды және тотықсыздануды сипатта
6
1 pt
Натрий тиосульфатының құрамында бір күкірт атомы +6, екінші күкірт атомы -2 екендігін дәлелде
7
1 pt
Перманганат ионы қышқылды ортада қандай ионға дейін тотықсызданады
+2
+4
+6
+7
8
1 pt
Манганат ионы перманганат ионынан қандай ортада түзіледі?
бейтарап
сілтілі
қышқылды
жақсы
9
1 pt
Тотығу тотықсыздануды электрондарды алмасу көзқарасынан сипатта
10
1 pt
Тотығу тотықсыздануды тотығу дәрежесінің өзгеру көзқарасынан сипатта
Add to my formatives list