Atom in periodni sistem elementov
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by nika kovacec
| 7 Questions
1
2
Atom je zgrajen iz atomskega jedra in elektronske ovojnice. V jedru in v elektronski ovojnici se nahajajo manjši delci, to so protoni, nevtroni in elektroni. Kateri od njih se nahajajo v atomskem jedru?
A Protoni
B Elektroni
C Nevtroni
2
1
Kateri delci se nahjajo v področju elektrosnke ovojnice?
A Protoni
B Nevtroni
C Elektroni
3
1
Delci, ki se nahajajo v atomu imajo tudi svoj naboj. Nevtroni naboja nimajo in ga označimo z 0. Protoni imajo pozitivni naboj in ga označimo z +1. Kakšen naboj, pa imajo elektroni?
A Tako kot nevtroni tudi elektroni nimajo naboja, ki ga označimo z 0
B Elektroni imajo naboj, ki ga označimo z +2
C Elektroni imajo negativni naboj, ki ga označimo z -1
D Tako kot protoni imajo tudi elektroni pozitivni naboj, ki ga označimo z +1
4
1
V zgornji preglednici so zbrani podatki o borovem, dušikovem in fluorovem atomu.
V čem se našteti atomi razlikujejo?
5
1
V preglednici primerjaj število protonov in elektronov v vsakem atomu posebej. Katero skupno značilnost opaziš v vseh treh primerih?
6
1
Vrstno število najlažje določimo elementu z periodnim sistemom, saj je številka zaporedja elementa v periodnem sistemu tudi njegovo vrstno število.
Poišči bor, dušik in fluor v periodnem sistemu elementov. Kateri po vrsti so omenjeni elementi?
A Dušik, fluor in bor
B Fluor, bor in dušik
C Bor, dušik in fluor
7
1
Primerjaj število protonov v borovem, dušikovem in fluorovem atomu (glej preglednico) s številom elektronov v atomu, ter kako se poveže to z vrstnim številom?
A Vrstno število sovpada s številom protonov in elektronov
B Med vrstnim številom in številom elektronov in protonov ni povezave
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.