4A3: inleiding microbiologie (H1)
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by An Loos
| 15 Questions
1
10
Het subspecialisme binnen de microbiologie dat voornamelijk schimmels bestudeerd is:
Bacteriologie
Mycologie
Virologie
Parasitologie
2
10
Binnen de microbiologie worden levende wezens onderzocht die nooit met het blote oog zichtbaar zijn.
True
False
3
10
Geef een synoniem voor microscopisch kleine levende wezens.
Gebruik geen hoofdletters.
4
10
Klinische microbiologie houdt zich ook bezig met het bestuderen van micro-organismen die dieren ziek maken.
True
False
5
10
Klinische microbiologie onderzoekt alle mogelijk ziekten.
True
False
6
10
Leg het tweeledig belang uit van klinische microbiologie
7
10
Van welke soort bron om de micro-organismen te visualiseren maakt de elektronenmicroscoop gebruik?
Neutronen
Elektronen
Ionen
UV-licht
8
10
Met welke microscoop kunnen virussen gevisualiseerd worden?
Geen
Elektronenmicroscoop
Fluorescentielichtmicroscoop
Lichtmicroscoop
9
10
Welke van de onderstaande uitspraken is NIET correct?
De lichtmicroscoop wordt gebruikt om o.a. bacteriën en parasieten te bestuderen
De fluorescentielichtmicroscoop maakt gebruik van UV-licht als lichtbron
Bij het aantonen van microbiële antigenen, worden antigenen in het bloed opgespoord
10
10
Ons lichaam komt in contact met antistoffen waardoor we antigenen aanmaken.
True
False
11
10
Antistoffen zijn ..... die worden aangemaakt door het lichaam om zich te verdedigen tegen antigenen.
Vul het ontbrekende woord in. Gebruik geen hoofdletters.
12
10
Hoe wordt een voedingsbodem genoemd met micro-organismen erop?
Gebruik geen hoofdletters.
13
10
Leg in eigen woorden uit hoe de bacteriële kweek wordt uitgevoerd.
14
10
Waarom weten de microbiologen na het bepalen van antistoffen welk micro-organisme het lichaam is binnengedrongen?
Bekijk het volgend YouTube filmpje. Het is een Engelstalig filmpje, maar kijk vooral naar wat er gebeurt.
15
10
Beantwoord de volgende vragen op basis van het bovenstaande YouTube filmpje:1) Welke test wordt hier uitgevoerd? 2) Hoe worden de personen genoemd die deze test uitvoeren? 3) Hoe noemt het waar de schijfjes op worden gelegd? 4) Wat zijn de schijfjes? 5) Wat kun je afleiden uit deze test? 6) Waarom is het nodig om deze test uit te voeren?
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.