Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
Private Library
Team Premium
Proba de cuestionario
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Xano Cebreiro
| 4 Questions
Note from the author:
Probando a ferramenta só
Inicio explicativo. Permite compoñer textos con diversidade de recursos.

1
1 pt
Compón ao xeito
 1. Primeiro elemento
 2. Segunda secuencia
 3. Terceiro enuncia
2
1 pt
Correspondencias...
 • Normalización lingüística
  Answer by dragging items here
 • Perda da lingua
  Answer by dragging items here
 • Dinamización
  Answer by dragging items here
 • Estereotipos
  Answer by dragging items here
3
1 pt
Cal é o concepto referente aos usos restrinxidos para a lingua B
4
1 pt
Como se denomina a situación actual da lingua galega?
Bilingüismo
Diglosia
Conflito lingüístico
Normalización
Add to my formatives list