Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
Private Library
Team Premium
Pemikiran Komputasional
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Mahzira Mustaffa
| 2 Questions
Note from the author:
Pemikiran Komputasional
1
1 pt
Konsep pemikiran komputasional terdiri daripada Leraian, Peniskalaan, Pengitlakan dan .............................................
2
1 pt
Pilih Teknik Pemikiran Komputasional yang betul.
A Pengecaman Corak
B Leraian
C Penyelesaian Masalah
D Peniskalaan
Add to my formatives list