แบบฝึกหัดการต่อตัวต้านทาน
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by ณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์
| 5 Questions
Note from the author:
พื้นฐานการรวมตัวต้านทาน
1
1
จากรูป ค่าความต้านทานที่วัดระหว่างจุด A กับ B จะเป็นเท่าไร
zoom_in

2
1
มีความต้านทานชุดหนึ่งต่อกันดังรูป ความต้านทานรวมระหว่างจุด A และ B
zoom_in
คือ
3
1
มีความต้านทานชุดหนึ่งต่อกันดังรูป ความต้านทานรวมระหว่างจุด A และ B
zoom_in

4
1
มีความต้านทานชุดหนึ่งต่อกันดังรูป ความต้านทานรวมระหว่างจุด A และ B
zoom_in

5
1
มีความต้านทานชุดหนึ่งต่อกันดังรูป ความต้านทานรวม
zoom_in

Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.