Library
Public
Team Premium
Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
ZA_testpolonistyka
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Zuzanna Adamczyk
| 5 Questions
Note from the author:
Powodzenia!
TEST POLONISTYCZNY
1
1 pt
Wskaż prawidłowy zapis
Grzegżułka
Gżegżółka
Gżegrzółka
Grzegrzułka
2
1 pt
Liczba mnoga od rzeczownika niedziela?
3
1 pt
Student zaznaje szczęścia podczas sesji.
True
False
4
1 pt
Kiedy używamy wielkich liter?
5
1 pt
Wskaż poprany zapis.
sufrażystka
sufrarzystka
Add to my formatives list