Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
Private Library
Team Premium
Bespreken statistiek 40 + 41
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Enrico de Wolf
| 13 Questions
Note from the author:
Formuleblad
1
1 pt
40a: Hoort I of II bij het ELK?
I
II
Weet niet
2
1 pt
40b: Is de mediaan groter of kleiner dan het gemiddelde?
3
1 pt
40c: Geef het 95%-betrouwbaarheidsinterval
4
1 pt
40d: Het verschil is...
groot
middelmatig
gering
5
1 pt
40e: Hoeveel procent komt het vaker voor?
6
1 pt
41a: Noem de variabelen en geef aan of deze norminaal of ordinaal zijn.

7
1 pt
41b: Het verschil is...
groot
middelmatig
gering
8
1 pt
41c: Geef het 95%-betrouwbaarheidsinterval
9
1 pt
41d: Het verschil is...
groot
middelmatig
gering
10
1 pt
41e: Toon aan dat er verschillende conclusies zijn.
11
1 pt
41f: Beargumenteer welke conclusie het best te verdedigen is.

12
1 pt
41g: Geef de formule van de lijn.
13
1 pt
41h: Teken het gebied waar de middelste 95% armlengten ligt.
Add to my formatives list