Bespreken statistiek 40 + 41
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Enrico de Wolf
| 13 Questions
Note from the author:
Formuleblad
1
1 pt
40a: Hoort I of II bij het ELK?
I
II
Weet niet
2
1 pt
40b: Is de mediaan groter of kleiner dan het gemiddelde?
3
1 pt
40c: Geef het 95%-betrouwbaarheidsinterval
4
1 pt
40d: Het verschil is...
groot
middelmatig
gering
5
1 pt
40e: Hoeveel procent komt het vaker voor?
6
1 pt
41a: Noem de variabelen en geef aan of deze norminaal of ordinaal zijn.

7
1 pt
41b: Het verschil is...
groot
middelmatig
gering
8
1 pt
41c: Geef het 95%-betrouwbaarheidsinterval
9
1 pt
41d: Het verschil is...
groot
middelmatig
gering
10
1 pt
41e: Toon aan dat er verschillende conclusies zijn.
11
1 pt
41f: Beargumenteer welke conclusie het best te verdedigen is.

12
1 pt
41g: Geef de formule van de lijn.
13
1 pt
41h: Teken het gebied waar de middelste 95% armlengten ligt.
Add to my formatives list