Bespreken statistiek 40 + 41
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Enrico de Wolf
| 13 Questions
Note from the author:
Formuleblad
1
1
40a: Hoort I of II bij het ELK?
I
II
Weet niet
2
1
40b: Is de mediaan groter of kleiner dan het gemiddelde?
3
1
40c: Geef het 95%-betrouwbaarheidsinterval
4
1
40d: Het verschil is...
groot
middelmatig
gering
5
1
40e: Hoeveel procent komt het vaker voor?
6
1
41a: Noem de variabelen en geef aan of deze norminaal of ordinaal zijn.

7
1
41b: Het verschil is...
groot
middelmatig
gering
8
1
41c: Geef het 95%-betrouwbaarheidsinterval
9
1
41d: Het verschil is...
groot
middelmatig
gering
10
1
41e: Toon aan dat er verschillende conclusies zijn.
11
1
41f: Beargumenteer welke conclusie het best te verdedigen is.

12
1
41g: Geef de formule van de lijn.
13
1
41h: Teken het gebied waar de middelste 95% armlengten ligt.
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.