Linearna funkcija - Špela se preizkusi 202
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Nejc Grošelj| 20 Questions
Note from the author:
Linearna funkcija
Reši spodnje naloge iz linearne funkcije
V pomoč so ti lahko:
- video vodiči na strani www.astra.si
- program za risanje funkcij www.desmos.com
1
2
1.a) Izpiši smerni koeficient in začetno vrednost pri linearni funkciji f(x) = 4x - 8
2
2
1.b) Izpiši smerni koeficient in začetno vrednost pri linearni funkciji f(x) = -3x +6
3
3
2.a) Zapiši linearno funkcijo če je k = 3 in n = -2
4
3
2.b) Zapiši linearno funkcijo če je k = -1 in n = 5
5
2
3.a) Izračunaj vrednost linearne funkcije f(x) = 2x - 6 pri x=4:
6
2
3.b) Izračunaj vrednost linearne funkcije f(x) = 2x - 6 pri x=-2:
7
1
4a) Katera funkcija ima vrednost y za 5 manjši od trikratnika števila x
8
1
4b) Katera funkcija ima vrednost y za 3 večjo od polovice števila x
9
1
4c) Katera funkcija ima vrednost f(x) za 2/3 večjo od nasprotne vrednosti števila x
10
1
4č) Katera funkcija ima vrednost f(x) dvakratnik kvadrata števila x
11
4
5. Izračunaj pri kateri vrednosti spremenljivke x je vrednost linearne funkcije f(x) = 3x -7 enaka 5
12
1
6. Katera od točk A(2, 1) in B(-1, 3) leži na grafu premice y = -2x +5
A obe točki
B samo točka A
C samo točka B
D nobena točka
13
4
7a) Čim bolj natančno nariši premico y= 2x - 4
14
1
7b) Za zgornjo premico odčitaj presečišče z y osjo:
15
1
7b) Za zgornjo premico odčitaj presečišče z x osjo:
16
2
7c) koordinato točke M (ničle funkcije y=2x-4) preveri z računom - zabeleži računski postopek:
17
3
8. Zapiši enačbo premice, ki je vzporedna premici y = -3x + 5 in poteka skozi točko T(3, 5)
18
1
9. Grafično določi presečišče premic y = 2x - 3 in y = -x +3
19
2
9. Računsko določi presečišče premic y = 2x - 3 in y = -x +3 (zapiši celoten postopek)
20
2
10. Odčitaj in zapiši enačbo premice iz zgornjega grafa

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.