Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
Private Library
Team Premium
Pytania
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by zsp milowice
| 4 Questions
1
1 pt
1 + 1 =
1
2
0
-1
tylko 1
2
1 pt
6 : 0 =
0
1
jest niewykonalne
nie jest wykonalne dzielenie dowolnej liczby przez 0
3
1 pt
Ile stopni ma ma suma kątów w trójkącie
4
1 pt
Równanie
jest sprzeczne
True
False
Add to my formatives list