IHS V1CH1B2 Chào Hỏi – Bài Tập 18 tr 29
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Son Luu
| 3 Questions
Note from the author:
Vietnamese 1
1
1

Việt: Chào thầy Hùng. Thầy khỏe mạnh chứ?
Thầy Hùng: Cảm ơn em. Tôi không được khỏe cho lắm. Còn em thì sao?
Việt: Dạ, em vẫn khỏe. Cảm ơn thầy.

zoom_in

Có mấy người nói chuyện với nhau trong mẫu đối thoại này?


2
1
Việt: Chào thầy Hùng. Thầy khỏe mạnh chứ?Thầy Hùng: Cảm ơn em. Tôi không được khỏe cho lắm. Còn em thì sao?Việt: Dạ, em vẫn khỏe. Cảm ơn thầy.
zoom_in

Họ tên gì?
3
1
Việt: Chào thầy Hùng. Thầy khỏe mạnh chứ?
Thầy Hùng: Cảm ơn em. Tôi không được khỏe cho lắm. Còn em thì sao?
Việt: Dạ, em vẫn khỏe. Cảm ơn thầy.

zoom_in
Ai không khoẻ?
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.