Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
Private Library
Team Premium
IHS V1CH1B2 Chào Hỏi – Bài Tập 18 tr 29
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Son Luu
| 3 Questions
Note from the author:
Vietnamese 1
1
1 pt

Việt: Chào thầy Hùng. Thầy khỏe mạnh chứ?
Thầy Hùng: Cảm ơn em. Tôi không được khỏe cho lắm. Còn em thì sao?
Việt: Dạ, em vẫn khỏe. Cảm ơn thầy.


Có mấy người nói chuyện với nhau trong mẫu đối thoại này?


2
1 pt
Việt: Chào thầy Hùng. Thầy khỏe mạnh chứ?Thầy Hùng: Cảm ơn em. Tôi không được khỏe cho lắm. Còn em thì sao?Việt: Dạ, em vẫn khỏe. Cảm ơn thầy.

Họ tên gì?
3
1 pt
Việt: Chào thầy Hùng. Thầy khỏe mạnh chứ?
Thầy Hùng: Cảm ơn em. Tôi không được khỏe cho lắm. Còn em thì sao?
Việt: Dạ, em vẫn khỏe. Cảm ơn thầy.

Ai không khoẻ?
Add to my formatives list