1HV hoofdstuk 9
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Marga Baalbergen
| 5 Questions
1
1
Bij zonnecentrum Sun kun je onder de zonnebank. Hoeveel je moet betalen, kun je uitrekenen met de fomule b = 0,5t + 5. Hierin is b bet bedrag in euro's en t de tijd in minuten.
Hoeveel moet je betalen als je 16 minuten onder de zonnebank gaat?
2
1
Richard moet 13,50 betalen. Hoeveel minuten heeft hij onder de zonnebank gelegen? Voer alleen het getal in.
3
1
Zonnecentrum Brown gebruik een andere formule, namelijk
b = 1,75 + t.
Waar vind je in de grafiek hierboven het getal 1,75 terug?

4
1
Bij welk aantal minuten betaal je bij beide zonnecentra evenveel? Gebruik de grafiek.
5
1
Controleer je antwoord van opdracht 4 met behulp van berekeningen.
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.