Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
Private Library
Team Premium
1HV hoofdstuk 9
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Marga Baalbergen
| 5 Questions
1
1 pt
Bij zonnecentrum Sun kun je onder de zonnebank. Hoeveel je moet betalen, kun je uitrekenen met de fomule b = 0,5t + 5. Hierin is b bet bedrag in euro's en t de tijd in minuten.
Hoeveel moet je betalen als je 16 minuten onder de zonnebank gaat?
2
1 pt
Richard moet 13,50 betalen. Hoeveel minuten heeft hij onder de zonnebank gelegen? Voer alleen het getal in.
3
1 pt
Zonnecentrum Brown gebruik een andere formule, namelijk
b = 1,75 + t.
Waar vind je in de grafiek hierboven het getal 1,75 terug?

4
1 pt
Bij welk aantal minuten betaal je bij beide zonnecentra evenveel? Gebruik de grafiek.
5
1 pt
Controleer je antwoord van opdracht 4 met behulp van berekeningen.
Add to my formatives list