Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
Private Library
Team Premium
Havo 2: Waarneming en regeling BS1
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Deborah Veldhuis
| 6 Questions
Note from the author:
havo 2 hfst 4 bs 1
1
1 pt
Een invloed uit de omgeving op een organisme noemen wij:
A zintuigcellen
B prikkel
C drempelwaarde
D impulsen
2
1 pt
De zintuigcellen van je oog zijn extra gevoelig voor lichtprikkels. Hierdoor zullen deze zintuigcellen een impuls afgeven op het moment dat er lichtprikkels zijn.
Geef aan welk begrip in de onderstaande zin ingevuld moet worden:
Licht is een _________________________ voor de zintuigcellen van je oog.
A prikkel
B zenuwen
C drempelwaarde
D Adequate prikkel
3
1 pt
Als zintuigcellen prikkels ontvangen, onstaan er in de zintuigcellen electrische signalen(seintjes). Hoe noemen wij deze electrische signalen?
4
1 pt
Wanneer een prikkel een enige tijd aanhoudt, ontstaan er in de zintuigcellen minder impulsen. Denk maar aan het tikken van een klok. Dit tikken hoor je na een tijd ook niet meer. Hoe noemen wij dit verschijnsel?
5
1 pt
Waar bestaat het centrale zenuwstelsel uit?
6
1 pt
waarmee nemen wij pijn waar?
A drukzintuigen
B impulsen
C pijnpunten
D koude zintuigen
Add to my formatives list