Library
Public
Team Premium
Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
Živčevje
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Sara Baselj
| 7 Questions
1
1 pt
Kateri deli živčevja spadajo v centralno živčevje?
A možgani
B živčevje v roki
C hrptenjača
D živčevje v nogi
2
1 pt
Sivino v hrptenjači predstavljajo možganske ovojnice.
True
False
3
1 pt
S strani ovojnic,kostmi lobanje in s kožo so zaščiteni ..
4
1 pt
Živčno celico menujemo tudi kako ?
A nevron
B nefron
C nevrit
D dendrit
5
1 pt
Na spodnjo isalno površino nariši živčno celico in označi njene glavne dele.
6
1 pt
Povezavo živčnih celic med seboj imenujemo
7
1 pt
Hrptenjača je sestavljena iz sivine in beline.
True
False
Add to my formatives list