Library
Public
Team Premium
Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
Untitled Formative
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Nico Taminiau
| 4 Questions
1
1 pt
Welke waarde hoort er op de stippellijn?
50 kg = … N
2
1 pt
Schets een opstelling waarmee je de veerconstante van een veer kan bepalen.
3
1 pt
Bekijk de video. Bepaal de veerconstante van de veer van jouw balpen
Verwerk je resultaten in een tabel
4
1 pt
Verwerk de resultaten uit jouw tabel tot grafiek.
Add to my formatives list