Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
Private Library
Team Premium
Homeostase en hormonen
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Rineke Voogt
| 5 Questions
1
1 pt
Door welk deel van de hersenen wordt het maken van hormonen door de hypofyse geregeld?
2
1 pt
TSH (thyroidstimulerend hormoon) wordt gemaakt in de hypofyse en stuurt de .... (welk orgaan?) aan.
3
1 pt
Door welke twee hormonen wordt de bloedsuikerspiegel op peil gehouden?
glucose
glucagon
glycogeen
insuline
ADH
4
1 pt
Teken de vorm van het orgaan waar zich de eilandjes van Langerhans bevinden.
5
1 pt
Exocrien of endocrien: de productie van groeihormoon door de hypofyse
Exocrien
Endocrien
Add to my formatives list