5WeWB vrijdag 2 maart 2018
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Els Cornelis
| 41 Questions
Note from the author:
Veel succes! PS: er wordt niet samengewerkt met andere groepen. ;-)
1
1
Voor welke functie is het domein NIET hetzelfde als het beeld?
2
1

Welke oplossingen horen bij de vergelijking sin x=-1?
1
2
3
4
5
6
3
1

Welke oplossingen horen bij de vergelijking sin x=-0,5?
1
2
3
4
5
6
4
1

Welke van onderstaande functievoorschriften zijn functies met als beeld
5
1

Welke oplossingen horen bij de vergelijking sin x=0?
1
2
3
4
5
6
6
1

Welke oplossingen horen bij de vergelijking sin x=1?
1
2
3
4
5
6
7
1

Welke oplossingen horen bij de vergelijking sin x=0,5?
1
2
3
4
5
6
8
1
Als sin x = 3 cos x, dan isgeen van vorige antwoorden
9
1
2 sin 20° cos 20° =...
sin 40°
cos 40°
sin 80°
cos 80°
geen van vorige antwoorden
10
1
cos² 20° - sin² 20° =...
sin 40°
cos 40°
sin 80°
cos 80°
geen van vorige antwoorden
11
1
2 sin 40° cos 40° =...
sin 40°
cos 40°
sin 80°
cos 80°
geen van vorige antwoorden
12
1
1 - 2 sin² 20° =...
sin 40°
cos 40°
sin 80°
cos 80°
geen van vorige antwoorden
13
1
2 cos² 40° - 1 =...
sin 40°
cos 40°
sin 80°
cos 80°
geen van vorige antwoorden
14
1
cos(4a) + cos(2a)
2 cos(6a) cos(2a)
2 cos(6a) sin(2a)
2 sin(6a) cos(2a)
2 sin(6a) sin(2a)
-2 sin(6a) sin(2a)
2 cos(3a) cos a
2 sin(3a) cos a
2 cos(3a) sin a
2 sin(3a) sin a
- 2 sin(3a) sin a
15
1
cos(4a) - cos(2a)
2 cos(6a) cos(2a)
2 cos(6a) sin(2a)
2 sin(6a) cos(2a)
2 sin(6a) sin(2a)
-2 sin(6a) sin(2a)
2 cos(3a) cos a
2 sin(3a) cos a
2 cos(3a) sin a
2 sin(3a) sin a
- 2 sin(3a) sin a
16
1
sin(4a) - sin(2a)
2 cos(6a) cos(2a)
2 cos(6a) sin(2a)
2 sin(6a) cos(2a)
2 sin(6a) sin(2a)
-2 sin(6a) sin(2a)
2 cos(3a) cos a
2 sin(3a) cos a
2 cos(3a) sin a
2 sin(3a) sin a
- 2 sin(3a) sin a
17
1
sin(4a) + sin(2a)
2 cos(6a) cos(2a)
2 cos(6a) sin(2a)
2 sin(6a) cos(2a)
2 sin(6a) sin(2a)
-2 sin(6a) sin(2a)
2 cos(3a) cos a
2 sin(3a) cos a
2 cos(3a) sin a
2 sin(3a) sin a
- 2 sin(3a) sin a
18
1
Het product van de matrices A en B


kunnen we enkel berekenen als ...
het aantal rijen van A gelijk is aan het aantal rijen van B.
het aantal rijen van B gelijk is aan het aantal kolommen van A.
het aantal kolommen van A gelijk is aan het aantal rijen van B.
het aantal kolommen van A gelijk is aan het aantal kolommen van B.
A en B vierkante matrices zijn.
A en B gelijksoortige matrices zijn.
19
1
(sin x + cos x)²=...
1
sin²x cos²x
1 + sin(2x)
1+ cos(2x)
20
1
Wanneer is het product van de matrices A en B

gedefinieerd ?
altijd.
als A meer rijen heeft dan kolommen
als B meer rijen heeft dan kolommen
als A evenveel rijen heeft als B kolommen heeft.
als B evenveel rijen heeft als A kolommen heeft.
geen van vorige antwoorden.
21
1
A is een 2x2 matrix met
voor
en
Welke matrix wordt hiermee bedoeld?


22
1
Wat is het domein van de functie f met23
1
a, b en c zijn de zijden van een driehoek ABC.
Welke van onderstaande identiteiten is NIET mogelijk in een driehoek ABC?
24
1
De oplossing(en) van de vergelijking
met
is (zijn) ...


25
1
Het kwadraat van de matrix
is ...

26
1
de determinant
is gelijk aan ....
0
2y²
-2y²
4xy
x² + y²
27
1
Welke punten zijn de buigpunten van de grafiek?
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
28
1
het beeld vand e functie f met f(x)= sin x + cos x is ...
(hint: CH & Simpson)
[-1, 1]
[0, 2]
[-2, 2]
geen van vorige antwoorden.
29
1
Welke van onderstaande functie is een oneven functie?
f(x) = 3
f(x) = x³ + x² + x + 1
f(x) = x sinx
f(x) = x cosx
f(x) = sin x - cos x
30
1
De functie f is een even functie en de grafiek gaat door het punt met coördinaat (5, 3) .
Welk van de volgende punten ligt zeker ook op de grafiek van f ?
A(5, 3)
B(5, -3)
C(-5, -3)
D(-5, 3)
31
1
de determinant
is gelijk aan ....
1
sin² a
cos² a
-tan² a
csc² a
32
1
De functie f is een oneven functie en de grafiek gaat door het punt met coördinaat (5, 3) .
Welk van de volgende punten ligt zeker ook op de grafiek van f ?
A(5, 3)
B(5, -3)
C(-5, -3)
D(-5, 3)
33
1
Wat is het domein van de functie


34
1
de determinant
is gelijk aan 1 als k= ....
-1
0,75
-0,75
-1,25
1,25
1
geen van vorige antwoorden.
35
1
36
1


tan 30°
tan 60°
-tan 30°
-tan60°
geen van vorige antwoorden.
37
1
38
1


geen van vorige antwoorden.
39
1
A is een 3x3 matrix met
is ...
de nulmatrix van dimensie 3x3
een scalaire matrix van dimensie 3x3 die geen nulmatrix is.
een diagonaalmatrix van dimensie 3x3 die geen diagonaalmatrix is.
een bovendriehoeksmatrix van van dimensie 3x3 die geen diagonaalmatrix is.
een benedendriehoeksmatrix van van dimensie 3x3 die geen diagonaalmatrix is.
een symmetrische matrix van van dimensie 3x3
een scheefsymmetrische matrix van van dimensie 3x3
40
1
Amber denkt aan drie verschillende natuurlijke getallen. De som van de kleinste twee is 10, de som van het grootste & het kleinst is 12 en de som van de grootste twee is 16. Wat is het grootste getal waaraan Amber heeft gedacht?
7
8
9
10
11
41
1
De elfjes Iene, Miene en Mutte ontmoeten elkaar op een verlaten wolk. Iene zegt: "ik zie 10 vleugels". Miene zegt:" Ik zie 8 vleugels". Mutte zegt: " Ik zie 6 vleugels". De elfjes kunnen hun eigen vleugels niet zien, maar welk die van de andere. Hoeveel vleugels heeft Mutte?
6
8
9
10
12
geen van vorige antwoorden.
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.