2KT Theme 2: Grammar 4 + 5 + trappen van vergelijking
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Quirina Verberk
| 13 Questions
Note from the author:
Grammar adjectives/adverbs + comparisons/superlatives + lots of/many/much/etc
1
10
Een bijvoeglijk naamwoord beschrijft een ...
Wat staat er achter een bijvoeglijk naamwoord?
bijwoord
zelfstandig naamwoord
werkwoord
2
10
Een .... beschrijft hoe je iets doet.
Welk soort woord zoeken we...
bijvoeglijk naamwoord
bijwoord
3
10
Wat is geen bijvoeglijk naamwoord?
Vul het woord in: the .... chair Als het past is het een bijvoeglijk naamwoord.
beautiful
red
quickly
big
4
10
Bij de werkwoorden to be, to seem, to feel, to look, to smell, to sound, to taste hoort een bijwoord.
True
False
5
10
Bij de vergrotende trap (comperative) zet je bij 1 lettergreep +er achter het bijvoeglijk naamwoord.
He is small...... than me.
True
False
6
10
Bij de overtreffende trap (superlative) zet je bij meer dan 2 lettergrepen (the) most voor het bijvoeglijk naamwoord.
This is ......... beautiful song in the world.
True
False
7
10
Welke is juist?
good - gooder - goodest
bad - badder - baddest
good - better - best
bad - badder - best
8
10
Wat kan ik niet gebruiken voor de vertaling van veel?
little
lots of
much
many
9
10
Ontelbare zelfstandige naamwoorden zijn woorden die je niet kunt tellen zoals water, time en money.
True
False
10
10
Welke zin is fout?
He has little money left.
Does she have many pets?
Are there a lot of people inside?
There are a few problems we need to solve.
On my phone I have much apps.
11
10
Kies het juiste bijvoeglijk naamwoord of bijwoord.
12
10
Kies de juiste vorm bij de trappen van vergelijking.
13
5
Kies het juiste woord dat in de zin hoort.
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.