Library
Public
Team Premium
Grades
Kindergarten
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
Higher Ed
Adult Ed
Other
Subjects
ELA
Math
Science
Social Studies
Art
Computer Science
French
German
Music
Physical Education
Spanish
Other
Opvoedingsstijlen
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Sofie Dequidt
| 10 Questions
1
4 pts
Wat zijn de 4 opvoedingsstijlen?
2
2 pts
In het kinderdagverblijf waar je werkt, komt Noah elke dag. Hij weent heel snel, durft niets zelfstandig doen en laat anderen steeds het voorbeeld tonen. Welke opvoedingsstijl hanteren zijn ouders waarschijnlijk? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
A. De autoritaire opvoedingsstijl
B. De autoritatieve opvoedingsstijl
C. De persmissieve opvoedingsstijl
D. De verwaarlozende opvoedingsstijl
3
1 pt
Welk kenmerk is typisch voor de permissieve opvoedingsstijl?
A. Het kind voelt zich eenzaam.
B. Het kind gedraagt zich vaak impulsief en agressief.
C. Het kind wordt tot ondernemen gestimuleerd.
D. Het kind wordt immuun voor straffen.
4
1 pt
Geef een synoniem voor de autoritatieve opvoedingsstijl.
5
1 pt
Is volgende uitspraak juist of fout?
"Er zijn geen negatieve gevolgen bij de autoritatieve opvoedingsstijl mogelijk."
Juist
Fout
6
1 pt
Ouders die weinig steun, regels en geborgenheid bieden aan hun kinderen, hanteren de...
A. Autoritaire opvoedingsstijl
B. Autoritatieve opvoedingsstijl
C. Permissieve opvoedingsstijl
D. Verwaarlozende opvoedingsstijl
7
2 pts
Geef 2 gevolgen voor het kind op het sociaal welzijn en het zelfbeeld van de autoritatieve opvoedingsstijl.

8
1 pt
Welke opvoedingsstijl past het best bij volgende uitspraak?
"Wij zijn een heel hecht gezin. Wanneer onze kinderen wakker worden op zondagmorgen, kruipen ze gezellig bij ons in bed. Ook al is dat soms heel vroeg, we hebben sowieso een leuke ochtend!"
A. Autoritaire opvoedingsstijl
B. Autoritatieve opvoedingsstijl
C. Permissieve opvoedingsstijl
D. Verwaarlozende opvoedingsstijl
9
1 pt
Van welke opvoedingsstijl(en) zijn hechtingsproblematieken vaak een gevolg?
10
4 pts
Plaats de 4 opvoedingsstijlen in het juiste kwadrant van het schema van Baumrind. Vergeet de assen niet te benoemen!
Add to my formatives list