Opvoedingsstijlen
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Sofie Dequidt
| 10 Questions
1
4
Wat zijn de 4 opvoedingsstijlen?
2
2
In het kinderdagverblijf waar je werkt, komt Noah elke dag. Hij weent heel snel, durft niets zelfstandig doen en laat anderen steeds het voorbeeld tonen. Welke opvoedingsstijl hanteren zijn ouders waarschijnlijk? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
A. De autoritaire opvoedingsstijl
B. De autoritatieve opvoedingsstijl
C. De persmissieve opvoedingsstijl
D. De verwaarlozende opvoedingsstijl
3
1
Welk kenmerk is typisch voor de permissieve opvoedingsstijl?
A. Het kind voelt zich eenzaam.
B. Het kind gedraagt zich vaak impulsief en agressief.
C. Het kind wordt tot ondernemen gestimuleerd.
D. Het kind wordt immuun voor straffen.
4
1
Geef een synoniem voor de autoritatieve opvoedingsstijl.
5
1
Is volgende uitspraak juist of fout?
"Er zijn geen negatieve gevolgen bij de autoritatieve opvoedingsstijl mogelijk."
Juist
Fout
6
1
Ouders die weinig steun, regels en geborgenheid bieden aan hun kinderen, hanteren de...
A. Autoritaire opvoedingsstijl
B. Autoritatieve opvoedingsstijl
C. Permissieve opvoedingsstijl
D. Verwaarlozende opvoedingsstijl
7
2
Geef 2 gevolgen voor het kind op het sociaal welzijn en het zelfbeeld van de autoritatieve opvoedingsstijl.

8
1
Welke opvoedingsstijl past het best bij volgende uitspraak?
"Wij zijn een heel hecht gezin. Wanneer onze kinderen wakker worden op zondagmorgen, kruipen ze gezellig bij ons in bed. Ook al is dat soms heel vroeg, we hebben sowieso een leuke ochtend!"
A. Autoritaire opvoedingsstijl
B. Autoritatieve opvoedingsstijl
C. Permissieve opvoedingsstijl
D. Verwaarlozende opvoedingsstijl
9
1
Van welke opvoedingsstijl(en) zijn hechtingsproblematieken vaak een gevolg?
10
4
Plaats de 4 opvoedingsstijlen in het juiste kwadrant van het schema van Baumrind. Vergeet de assen niet te benoemen!
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.