ZO-Azië in beeld: PO in de les par. 3.1
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Adriaan C. Postma
| 5 Questions
Note from the author:
Par. 3.1. ZO-Azië en de buitenlandse handel
1
4
1. Global shift.
a. Wat wordt verstaan onder de “global shift”?
b. Bedenk drie redenen voor deze global shift.

2
4
2. Type exportpakket.
Bekijk W2 (blz. 99).
a. Geef twee argumenten die beide zijn af te lezen uit W2 waaraan je kunt zien dat het exportpakket niet meer
voldoet aan de kenmerken van dat van een ontwikkelingsland.
b. Wat verstaat men onder “exportvalorisatie”?
c. Geef twee voorbeelden die afleesbaar zijn uit W2 waaruit blijkt dat er exportvalorisatie is toegepast.
Licht je antwoord toe.

3
4
3. Economische zones.
Noem twee verschillen tussen “export processing zones” (EPZ’s) en “speciale economische zones” (SEZ’s)

4
4
ASEAN-handel.
Bekijk W3 en W4 (blz. 99).
a. Welk land in W3 staat zowel bij de ontvangers als bij de investeerders op nummer 1?
Licht je antwoord toe.
b. Neem de letters A, B en C uit W4 over.
Noteer er de juiste sector achter.
Kies uit: mijnbouw, industrieproducten en financiële dienstverlening.
c. Verklaar je keuzes bij b.

5
4
Ruimtelijke afwenteling.
Lees figuur 3.11 (blz. 97).
a. Waarom is hier sprake van ruimtelijke afwenteling?
b. In het theoriegedeelte wordt elektronica-afval ook als voorbeeld genoemd van ruimtelijke afwenteling.
Waarom verplaatsen de centrumlanden deze afvalstromen naar de (semi)periferie?
c. Vanuit welke dimensies (zie blz. 134) kun je dit probleem van elektronica-afval bekijken? Licht je antwoord toe.

Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.