Testi i matures
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Leutrim Luma
| 6 Questions
1
1
Prapashtesa .wav është karakteristikë e fajllave përmbajnë:
Foto
Tekst
Muzik
2
1
një memorie me kapacitet 2 GB janë ruajtur 3 fajlla me kapacitet gjegjëse: 1536 kB, 512 kB dhe 46 MB. Sa është kapaciteti i mbetur i kësaj memorie?
2000 MB
200 MB
1052 MB
20 MB
3
1
Sa është kapaciteti i nevojshëm për ruajtjen e një libri me 512 faqe, nëse supozohet se çdo faqe ka nga 4096 simbole të cila ruhen në kodin 8 bitësh.
1 MB
2 MB
4 MB
3 MB
4
1
Memoria USB flash i takon grupit memorieve:
Izoluese
Përçuese
Gjysmëpërçuese
Mekanike
5
1
cilën prej njësive të memories së jashtme nuk mund ndryshohen shënimet:
Disku magnetik
USB Memoria
CD-RW
CD-ROM
6
1
Cila prej njësive mëposhtme është e domosdoshme për punën e kompjuterit.
Procesori
Modemi
Shtypesi
Kartela e rrjetit
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.