Testi i pare
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Rina Ramshaj
| 10 Questions
1
5
Rreth sa gjuhë programuese përdoren në ditët e sotme?
zoom_in

20
50
2000
5000
2
6
Cili prej këtyre kompjuterëve nuk bën pjesë te kompjuterët e parë?
UNIVAC
SAGE
NASA
ENIAC
3
6
Cilat prej këtyre janë databaza?
MySQL
Oracle
Sybase
COBOL
4
6
Kush e shpiku kompjuterin Apple?
zoom_in


Stephen Hawking
Stephen Fry
Steve Jobs
Bill Gates
5
4
Rrjeti që lejon komunikimin brenda një organizate quhet Intranet.
True
False
6
4
Makina e parë kërkuese në internet është?
Google
Archie
Altavista
Mozilla
7
6
Numri i bitave në IPv6 është:
32
64
128
256
8
4
Virusi i parë kompjuterik është:
Rabbit
Creeper
Trojan
Spartan
9
4
1 bajt është i barabartë me ____ bit.
10
4
Shkurtesa .gif përdoret te fajllat:
Video
Audio
Fotografi
Tekst
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.