Hoofdstuk 8 toets
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by S Polatli
| 4 Questions
1
1
Naast een laag inkomen per hoofd van de bevolking en een ongelijke inkomensverdeling hebben ontwikkelingslanden nog een aantal kenmerken.
- Noem er twee.
2
1
Veel ontwikkelingslanden hebben een monocultuur.
- Welk nadeel heeft een monocultuur voor de economie van een land?
3
1
Ghana is een Afrikaans land dat veel cacao exporteert. In het afgelopen jaar is de ruilvoet van Ghana verbeterd.
Wat kan hiervoor een verklaring zijn?
A) De cacaoprijs is meer gestegen dan de prijs van importgoederen.
B) De cacaoprijs is minder gestegen dan de prijs van importgoederen.
C) De exportwaarde van Ghana is meer gestegen dan de invoerwaarde.
D) De exportwaarde van Ghana is minder gestegen dan de invoerwaarde.
4
1
Gebruik onderstaande informatie
Chili, een land in Zuid-Amerika, is een belangrijke producent van koper.
- Hoeveel procent van de totale koperproductie kwam in 2015 uit Chili?

zoom_in

Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.