מבדק לכיתה ח
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Mirta Levin
| 8 Questions
Note from the author:
מתמטיקה בעברית
Functionalized Placeholder
1
2
3
4
5
1
15
סמנו את התשובה הנכונה
1
2
3
4
2
101
סמנו את התשובה הנכונה
1
2
3
4
3
15
1
2
3
4
5
4
10
סמנו את התשובה הנכונה
1
2
3
4
5
10
סמנו את התשובה הנכונה
1
2
3
4
Functionalized Placeholder
6
7
8
6
10
סמנו את התשובה הנכונה
1
2
3
4
7
15
סמנו את התשובה הנכונה
1
2
3
4
8
15
סמנו את התשובה הנכונה
1
2
3
4
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.