כיתה ח'- פונקציה קווית וסטטיסטיקה
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Mirta Levin
| 17 Questions
Note from the author:
מתמטיקה בעברית
1
5
א.מהי נקודת החיתוך עם ציר ה-x
0,2
2,0
1,3
0,-4
2
5
ב. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה-y
3,0
0,3
1,4
1,1.5
3
5
משוואת הישר היא
y=-1.5x+3
y=-x+2
y=-1.5x+2
y=1.5x-3
4
10
א. נתונה הפונקציה y=-2x-4 , בנה טבלת ערכים, ושרטט את גרף הפונקציה
5
4
הפונקציה עולה / יורדת

6
6
נתונים הציונים הבאים: 100,80,80,90,50,70,60,80,70,70,60,90,90,80, בנו דיאגרמת עמודות
7
7
סדרו את הנתונים הבאים בטבלת שכיחויות 100,80,80,90,50,70,60,80,70,70,60,90,90,80
8
5
השכיח הוא 70
True
False
Functionalized Placeholder
9
4
כמה ילדים השתתפו במסיבת יום ההולדת של יובל?

10
5
מהו טווח הגילים שלהם?
11
-11
10
6
11
4
כמה ילדים בגיל 9 ומעלה השתתפו במסיבה?
12
5
מהו השכיח?
15
7
11
10
13
5
מהו ממוצע הגילים שלהם?
Functionalized Placeholder
14
15
14
5
באיזה מקום עומד יוסי?
במקום ה15
במקום ה10
במקום ה11
במקום ה14
15
5
בן כמה יוסי?
16
10
האם הממוצע חייב להיות אחד מהנתונים?
True
False
17
10
הממוצע תמיד מספר חיובי
True
False
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.