דמיון משולשים
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Mirta Levin
| 9 Questions
Note from the author:
מתמטיקה בעברית
Functionalized Placeholder
1
2
3
1
1
לפניכם שני משולשים.
א. מהו יחס הדמיון בין המשולש הקטן למשולש הגדול?
2:1
1:2
3:6
1:3
2
1
יחס ההיקפים בין המשולש הקטן למשולש הגדול הוא כיחס הדמיון ביניהם?
True
False
3
1
מהו יחס השטחים בין המשולש הקטן למשולש הגדול?
Functionalized Placeholder
4
5
6
4
1
לפניכם שני משולשים.
א. מהו יחס הדמיון בין המשולש הקטן למשולש הגדול?
5
1
מהו יחס ההיקפים של המשולש הקטן והמשולש הגדול.
6
1
מהו יחס השטחים בין המשולש הקטו למשולש הגדול?
Functionalized Placeholder
7
7
1
לפניכם שני משולשים.
מה מבין התשובות הבאות אינו מתאר את יחס הדמיון
3:12
2:8
1:8
1:4
8
1
רשום את המסקנה המתקבלת לגבי יחס הדמיון ויחס ההיקפים של שני משולשים
9
1
רשום את המסקנה המתקבלת לגבי יחס הדמיון ויחס השטחים של שני משולשים
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.