משימה לכיתה ט- פונקציה ריבועית
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Mirta Levin
| 9 Questions
Note from the author:
מתמטיקה בעברית
1
10
לפניך ייצוג אלגברי של פונקציה ריבועית.
מהו ערך ה- b?
A b=1
B b=2
C b=-9
D b=0
2
5
כתבו נכון או לא נכון:
נקודת החיתוך של הפונקציה הצבועה בירוק עם ציר ה-y היא: (0 , 4-)
True
False
3
10
איזה מהייצוגים הגרפים הבאים מתאים לפונקציה הנתונה בשרטוט?
A הגרף הכחול
B הגרף האדום
C הגרף הירוק
D הגרף הכתום
4
10
הייצוג האלגברי של הפונקציה הצבועה באדום הוא:
5
10
צפו בסרטון המצורף, וכתבו מהו תחום עליה של הפונקציה
6
10
לפניכם רקע של מערכת צירים.
סרטטו פרבולה המתארת את התנאים הבאים א-ג
7
5
כתבו נכון או לא נכון:
הגרף הירוק מייצג פונקציה ישרה שעלתה ב-7 יחידות כלפי מעלה
True
False
8
10
איזה מהסעיפים א-ג מתאים לייצוג האלגברי של הפונקציה
A גרף א
B גרף ב
C גרף ג
9
10
לאיזה ייצוג אלגברי יש נקודות חיתוך עם ציר ה-x
(0 , 3-) (0 , 3)
A א
B ב
C ג
D ד
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.