מבדק אחוזים
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Mirta Levin
| 11 Questions
Note from the author:
מתמטיקה בעברית
1
10
השוו בין 32% של 98 ו 98% של 32
א. 98% של 32 גדול יותר
ב. 32% של 98 גדול יותר
ג. הם שווים
2
10
בכיתה יש 15 בנים ו-25 בנות. אילו היגדים מתאימים לתיאור יחס הבנים והבנות בכיתה?
א.

ב.

ג. 60% מהכיתה הם בנים


ד. 37.5% מהכיתה הם בנים
3
10
30% של שדה הם 84 דונם. מהו שטח השדה?
א. 28 דונם
ב. 280 דונם
ג. 25.2 דונם
ד. 252 דונם
4
10
בספריה 200 ספרי לימוד שהם 5% מכל הספרים. כמה ספרים בספריה?
zoom_in

א. 1000
ב. 40,000
ג. 4000
ד. 10,000
5
10
באצטדיון 7000 אוהדים. 70% אוהדים את הקבוצה המקומית? כמה אוהדים את הקבוצה האורחת?
א. 4900
ב. 700
ג. 2100
ד. 210
6
10
בקופסה 100 מצולעים. מתוכם 20% ריבועים. מתוך הריבועים 25% ריבועים אדומים. כמה ריבועים אדומים בקופסה?
א. 5
ב. 25
ג. 20
ד. 45
7
10
מחיר אוזניות היה 420 ₪ . מחירן הוזל ל- 280 ₪ . בכמה אחוזים ירד המחיר?
א. 33.33%
ב. 50%
ג. 66.67%
ד. 140%
8
10
חולצה שמחירה 100 ₪ התייקרה ב- 20%. לאחר חודש הוזלה ב- 20%. מה המחיר של החולצה לאחר ההוזלה?
א. 110 ש"ח
ב. 104 ש"ח
ג. 100 ש"ח
ד. 96 ש"ח
9
10
בקואליציה היו 70 חברי כנסת ובאופוזיציה 50 חברי כנסת. 50% מחברי הכנסת בקואליציה ו 20% מחברי הכנסת באופוזיציה הצביעו בעד ביטול המבחן הפסיכומטרי, והשאר הצביעו נגד. כמה חברי כנסת הצביעו נגד ביטול המבחן הפסיכומטרי?
א. 50
ב. 70
ג. 45
ד. 75
10
10
בכמה אחוזים יגדל שטח ריבוע אם היקפו עלה ב 40%
א. 21%
ב. 40%
ג. 80%
ד. 96%
ה. 1600%
11
7
בונוס: בחדר יש 198 גברים ושתי נשים. כמה גברים צריכים לעזוב את החדר כך שישארו 98% גברים?
א. 2 גברים
ב. 4 גברים
ג. 98 גברים
ד. 100 גברים
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.