מבדק במתמטיקה לכיתה ט רמה א
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Mirta Levin
| 9 Questions
Note from the author:
מתמטיקה בעברית
1
11 pts
פרקו לגורמים את הביטוי, בחרו את התשובה הנכונה.
B

C

D

2
11 pts
מצא את ערכו של X

3
11 pts
מה תחום ההצבה של המשוואה הנתונה, בחרו את התשובה הנכונה.

A

B

C

D

4
1 pt
פתרו את המשוואה ,הציגו את דרך הפתרון.

5
11 pts
רשמו את התשובה הסופית לשאלה 3
6
12 pts
סמנו את הפונקציות היכולות להתאים לגרף הנתון

A

B

C

D7
11 pts


8
11 pts
רשום את התשובה הסופית של אורך הקטע BC (ללא מידות אורך)
9
11 pts
מה היקף המלבן ABCD שבשאלה 6
Add to my formatives list