הזזות של פונקציה ריבועית
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5 (1 rating)
by Mirta Levin
| 8 Questions
1
1
שרטטו סקיצה של הפרבולה y= x^2 שמזיזים אותה 7 יחידות ימינה ו - 4 יחידות למטה
2
1
איזה מבין המשפטים הבאים מייצג את הייצוג האלגברי של הפרבולה y= x^2+9
A
לפרבולה נקודת מינימום ששיעוריה היא (9-,0)
B
הפרבולה היא הזזה של הפרבולה y= x^2 י9 יחידות ימינה לאורך ציר ה- x
C
לפרבולה נקודת מינימום שמשוואת ציר הסימטריה שלה היא x=9
D
הפרבולה הפוכה והיא חיובית בכל התחום פרט ל x=0
3
1
משוואת ציר הסימטריה של פרבולה היא שיעור ה- x של נקודת קודקוד הפרבולה - נכון או לא נכון
True
False
4
1
רשמו את תחומי החיוביות והשליליות / תחום עלייה וירידה של הפרבולה y= x^2-12
5
1
כיצד מוצאים את נקודות האפס של פונקציה ריבועית ?
A
מציבים y=0 ופותרים את המשוואה
B
מחשבים את שיעורי נקודות החיתוך עם ציר ה – x ביחס לציר הסימטריה של הפרבולה
C
מציבים x= 0 ופותרים את המשוואה
D
בעזרת גרף – מציאת נקודות חיתוך עם ציר ה- x
6
1
שרטטו סקיצה של הפרבולה ההפוכה של y= x^2 שמזיזים אותה 5 יחידות ימינה ו - 8 יחידות למטה וחשבו את נקודות האפס .
7
1
מחשבים את תחומי העלייה והירידה של פונקציה ריבועית לפי ערכי ה- x של נק' האפס.
True
False
8
1
חשב את תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה y= x^2-16

Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.