שיפוע של הישר
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Mirta Levin
| 8 Questions
1
5 pts
בחרו פונקציה עולה
A

B

C

D

2
10 pts
3
15 pts
נתונה הפונקציה: y=3x+1
דרך אילו מהנקודות הבאות עובר גרף הפונקציה?
A ( 0, 1)
B ( -2, 2 )
C ( -3, -8)
D ( 2, 7 )
4
10 pts
מצאו משוואת ישר ששיפועו 1- והעובר בנקודה ( 9- , 2 )
5
10 pts
פשטו, רשמו את השיפוע, וקבעו אם הפונקציה עולה, יורדת או קבועה.

6
15 pts


True
False
7
20 pts
8
15 ptsAdd to my formatives list