מתמטיקה בעברית
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by חגית ברקו
| 9 Questions
Note from the author:
פונקציה קווית
1
10
נתונה הפונקציה
מהי הפונקציה המפורשת?
y=2x+16
y=2x+4
y=2x+34
y=8x-4
2
10
בהמשך לשאלה הקודמת, כתוב מהו b ומהו m
3
10
בהמשך לשאלה מספר 1 , נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה- x :True
False
4
10
נקודת החיתוך עם ציר ה - y היא

True
False
5
10
שרטט את גרף הפונקציה (היעזרו בנקודות החיתוך עם הצירים)
6
10
האם הפונקציה עולה/יורדת/קבועה
7
10
כתוב פונקציה המקבילה לפונקציה הנתונה(בשאלה מספר 1)
8
10
נתונה הפונקציה
כתוב פונקציה המקבילה לפונקציה זו אשר עוברת בראשית הצירים
9
10
נתונה הפונקציה
מצא את נקודת החיתוך של פונקציה זו עם הפונקציה המסודרת משאלה 1
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.