מתמטיקה בעברית
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by חגית ברקו
| 9 Questions
Note from the author:
פונקציה קווית
1
10 pts
נתונה הפונקציה
מהי הפונקציה המפורשת?
y=2x+16
y=2x+4
y=2x+34
y=8x-4
2
10 pts
בהמשך לשאלה הקודמת, כתוב מהו b ומהו m
3
10 pts
בהמשך לשאלה מספר 1 , נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה- x :True
False
4
10 pts
נקודת החיתוך עם ציר ה - y היא

True
False
5
10 pts
שרטט את גרף הפונקציה (היעזרו בנקודות החיתוך עם הצירים)
6
10 pts
האם הפונקציה עולה/יורדת/קבועה
7
10 pts
כתוב פונקציה המקבילה לפונקציה הנתונה(בשאלה מספר 1)
8
10 pts
נתונה הפונקציה
כתוב פונקציה המקבילה לפונקציה זו אשר עוברת בראשית הצירים
9
10 pts
נתונה הפונקציה
מצא את נקודת החיתוך של פונקציה זו עם הפונקציה המסודרת משאלה 1
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.