משוואות ובעיות מילוליות - מבדק בית
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by רגינה מועלם
| 9 Questions
Note from the author:
מבדק בית
1
10
נתונה המשוואה: 4x – 6y = 14
נתון: y = 3
מִצאו את ערכו של x.
x=-1
x=1
x=-8
x=8
2
115
סַמנו את המשוואות שפתרונן הוא x = 3.
-3+x=0
-5x=15
2x-3=3
x-9=-6
3
10
מספר אחד גדול מהמספר השני ב-5. סכום שני המספרים הוא 37. מהם שני המספרים ?
4
10
אלעד בחר מספר, חיבר לו 4 וכפל את הסכום ב- 3 . אלעד בחר מספר, חיבר לו 4 וכפל את הסכום ב- 3 . x מייצג את המספר שבחר אלעד.
א. איזה מהביטויים שלפניכם מייצג את התוצאה שקיבל אלעד?
x+4*3
3x+4
3(x+4)
4(x+3)
5
10
ב. התוצאה שקיבל אלעד שווה ל- 9. מִצאו את המספר שבחר אלעד.
הַציגו את דרך הפתרון:
6
10
המחיר של לחם גדול ב- 5 שקלים מהמחיר של לחמנייה. המחיר של לחם אחד ו- 10 לחמניות הוא 38 שקלים.
האם מחיר הלחם הוא 8 ש"ח ?
True
False
7
10
על מדף ספרים נמצאים ספרים בשלוש שפות: עברית, אנגלית וערבית.
1/2 מהספרים בעברית 1/3 מהספרים באנגלית ו- 8 ספרים בערבית. כמה ספרים נמצאים על המדף?
30
48
38
40
8
12
אילנה קנתה 5 חטיפי תמרים, 4 חפיסות מסטיקים ו- 7 חטיפי אגוזים.
מחיר חפיסת מסטיקים זול ב- 0.5 ש"ח ממחיר חטיף תמרים.
מחיר חטיף אגוזים יקר ב- 3 ש"ח ממחיר חטיף תמרים.
אילנה שילמה בסך-הכול 75 ש"ח.
א. סמנו את המשוואה המתאימה לתנאי הבעיה
5x+4x+0.5+7x=75
5x+4x-0.5+7x+3=75
5(x-0.5)+4x+7(x+3)=75
5x+4(x-0.5)+7(x+3)=75
9
10
ב. מה מחיר חטיף תמרים
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.