שיפוע של הישר
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by יופה מרינה
| 8 Questions
Note from the author:
מתמטיקה בעברית
1
5
בחרו פונקציה עולה
A

B

C

D

2
10
3
15
נתונה הפונקציה: y=3x+1
דרך אילו מהנקודות הבאות עובר גרף הפונקציה?
A ( 0, 1)
B ( -2, 2 )
C ( -3, -8)
D ( 2, 7 )
4
10
מצאו משוואת ישר ששיפועו 1- והעובר בנקודה ( 9- , 2 )
5
10
פשטו, רשמו את השיפוע, וקבעו אם הפונקציה עולה, יורדת או קבועה.

6
15

zoom_in

True
False
7
20
8
15

zoom_in


Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.