Het BBP
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Vivian van Es- Rutten
| 13 Questions
Note from the author:
BBP vragen 4economie vwo
1
2
Welk van de volgende begrippen hoort thuis in de macro-economische theorie?

De handel in aandelen van Akzo-Nobel
Het nationaal inkomen
De totale vraag naar fietsen
Het totale aanbod van computers
2
2
Indien de regering beslist dat er in de gehele Nederlandse landbouw maatregelen genomen moeten worden tegen de vervuiling, dan is dit een beslissing op:
Micro-niveau
Meso-niveau
Macro-niveau
3
2
De ontwikkeling van de vraag naar fietsen door de Nederlandse jeugd is onderwerp van studie in de ....
micro-economie
macro-economie
meso-economie
monetaire economie
4
3
Kruis hieronder alle productiefactoren aan
Een ijsschep in een ijssalon
Een plant in de wachtkamer van de huisarts
Een papierversnipperaar op kantoor
De ijsschep die thuis in de keukenla ligt
Een papierversnipperaar op een studentenkamer
De pen waarmee een leraar toetsen nakijkt
5
2
Interest is de beloning voor de productiefactor...
Natuur
Arbeid
Kapitaal
Ondernemerschap
6
2
Van een bedrijf weten we over het jaar 2001 het volgende: * aantal geproduceerde en verkocht producten 300. * de verkoopprijs per product € 55.000,-. * de totale grondstoffen € 4.000.000,-. * door derden geleverde diensten € 2.000.000,- * de loonkosten van het bedrijf € 5.800.000,-.

Bereken de toegevoegde waarde van dat bedrijf in 2001.
7
2
Welke bewering is juist?
I. Voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij behoort de ruwe olie, waarnaar zij proefboringen doet, tot de productiefactor natuur.
II. Voor een pomphouder behoort benzine tot de productiefactor kapitaal.
Geen van beide beweringen is juist
Alleen I is juist.
Alleen II is juist.
Beide beweringen zijn juist.
8
3
Gegevens van een land uit 2001:
Nationaal product 300 miljard Ontvangen inkomens uit het buitenland 60 miljard Betaalde inkomens aan het buitenland 45 miljard Productie van de overheid 100 miljard
Bereken het binnenlands product in 2001.
9
2
Gegevens van het land San Marco (in dollars): inkomens uit arbeid 7.500.000,- inkomens uit huur en pacht 1.200.000,- inkomens uit kapitaal+ondernemerschap 3.600.000,- subsidies 1.500.000,- sociale uitkeringen 1.000.000,-
Bereken het nationale inkomen van San Marco.
$ 11.100.000
$ 12.300.000
$ 13.300.000
$ 14.800.000
10
2
Gegeven van een onderneming: Verbruik grond- en hulpstoffen € 1.700.000,- Diensten van derden € 800.000,- Toegevoegde waarde € 2.900.000,- Lonen € 1.500.000,-
Het resultaat van deze onderneming is:
een verlies van € 1.100.000,-
een verlies van € 300.000,-
een winst van € 600.000,-
een winst van € 1.400.000,-
11
2
In 1993 was het nominale nationale inkomen van Nederland 500 miljard gulden. In 1994 was dat 510 miljard. De Nederlandse bevolking steeg in die periode met 0,8%. De inflatie bedroeg 2,5%.
Wat is er met het nominale nationale inkomen per hoofd van de bevolking gebeurd? Wat is er met het reële nationale inkomen per hoofd gebeurd?
Het nominale nationale inkomen per hoofd is gedaald en het reëel nationaal inkomen per hoofd is gedaald.
Het nominale nationale inkomen per hoofd is gestegen en het reëel nationaal inkomen per hoofd is gedaald.
Het nominale nationale inkomen per hoofd is gedaald en het reëel nationaal inkomen per hoofd is gestegen.
Het nominale nationale inkomen per hoofd is gestegen en het reëel nationaal inkomen per hoofd is gestegen.
12
1
Bewering: Grond- en hulpstoffen behoren tot de productiewaarde van een bedrijf.
True
False
13
2
totale opbrengst - ingekochte grondstoffen - diensten door andere bedrijven = .....
de omzet
de afzet
de productiewaarde
de winst
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.