מבדק במתמטיקה לכיתה ט רמה א
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by אפרת אטיאס (מורה)
| 9 Questions
1
11
פרקו לגורמים את הביטוי, בחרו את התשובה הנכונה.
zoom_in
B

C

D

2
11
מצא את ערכו של X
zoom_in

3
11
מה תחום ההצבה של המשוואה הנתונה, בחרו את התשובה הנכונה.
zoom_in

A

B

C

D

4
1
פתרו את המשוואה ,הציגו את דרך הפתרון.
zoom_in

5
111
רשמו את התשובה הסופית לשאלה 3
6
12
סמנו את הפונקציות היכולות להתאים לגרף הנתון
zoom_in

A

B

C

D7
11

zoom_in

8
11
רשום את התשובה הסופית של אורך הקטע BC (ללא מידות אורך)
9
11
מה היקף המלבן ABCD שבשאלה 6
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.