Hoofdstuk 3 vwo 3 (3.1-3.4)
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by A Hoogenboom
| 16 Questions
1
1
Wat is het verschil tussen macro- en microniveau
A) Macroniveau is het gene dat wij niet kunnen waarnemen en microniveau is wat wij wel kunnen waarnemen.
B) Macroniveau is alles wat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen en microniveau is wat wij alleen kunnen voelen.
C) Macroniveau is alles wat wij met onze zintuigen kunnen waarnemen en microniveau zijn de kleinste deeltjes waaruit een stof is opgebouwd.
2
1
Welk(e) van de volgende stoffen kom(t)(en) altijd met zijn twee voor?
Natrium
Stikstof
Calcium
Jood
Waterstof
Chroom
3
1
Geef het symbool van natrium
4
1
Geef de naam van het volgende atoom: Au
5
1
Het atoommodel van Bohr is opgebouwd uit een kern met daaromheen schillen waar de elektronen in geragschikt zijn.
True
False
6
1
Lithium heeft een massagetal van 5. Hoeveel protonen, neutronen en elektronen bevat dit lithiumatoom?

Protonen: 3
Protonen: 5
Neutronen: 2
Neutronen: 3
Neutronen: 5
Elektronen: 2
Elektornen: 3
Elektornen: 5
7
1
Welke zin(nen) is/zijn juist?
De eerste schil is de K-schil
De tweede schil kan maximaal 4 elektronen bevatten
De derde schil is de L-schil
De M-schil kan maximaal 8 elektronen bevatten
Volgens het model van Rutherford bevinden de elektronen zich in een wolk om de atoomkern.

8
1
Isotopen zijn stoffen met het zelfde massagetal maar een ander atoomnummer
True
False
9
1
In een neutraal atoom is het aantal elektronen gelijk aan het aantal protonen
True
False
10
1
Het atoomnummer is gelijk aan het aantal protonen in de kern
True
False
11
1
De elektronen en de protonen bepalen de massa van een atoom
True
False
12
1
Het aantal protonen in altijd gelijk aan het aantal neutronen.
True
False
13
1
Litium bevat 3 protonen. Als litium een lading van -1 heeft dan bevinden er 2 elektronen in de schillen
True
False
14
1
Wat is de massa in u van C6H12O6 (C: 12,0 H: 1,00 O: 16,0 u) rond af op één decimaal
15
1
Hoeveel atoomsoorten bevat C6H12O6
A 24 atoomsoorten
B 3 atoomsoorten
16
1
Wat is de massapercentage van waterstof in C6H12O6 in u? (rond af op twee decimalen)
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.