Књижевност 2. разред
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by еНастава Ниш
| 10 Questions
1
1
Обележи песмицу:
A,,Стара слика на зиду "
Б ,,Седам прутова"
Ц ,, Кад почне киша да пада"
Д ,, Школа"
2
1
Шта карактерише поезију?
A На крају је порука.
Б Писана је у стиховима и строфама. Рима.
Ц Главни ликови су животиње.
Д Почиње са : Био једном један...
3
1
Како смо поделили поезју?
А Бајке и басне.
Б Народну и ауторску.
Ц Приче и приповетке.
Д Драмски текст и дидаскалије.
4
1
Шта је бајка?
A Кратка прича о животињама.
Б Дуга прича, са стварним и нестварним ликовима и догађајима и увек је срећан крај.
Ц Може да се глуми.
Д На крају има поруку.
5
1
Шта је од понуђених одговора басна?
A ,,Зна он унапред"
Б ,, Једнога дана"
Ц ,, Лав и миш"
Д ,,Доживљаји мачка Тоше"
6
1
Десетерац је стих у коме има два слога.
True
False
7
1
Епске песме говоре о јунацима и бојевима из прошлости.
True
False
8
1
Езоп је познати баснописац.
True
False
9
1
Где је рођен Јован Јовановић Змај?
10
1
Опиши Марка Краљевића.

Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.