Kennisquiz Social Impact Pad
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Willemien Dorresteijn
| 8 Questions
Dit is een kennisquiz voor TOP ondernemen studenten. Het helpt je als zelftest om te kijken of je de handleiding van de Social Impact Pad zo begrepen hebt dat je het direct kunt toepassen in jouw eigen onderneming. Aan het eind van de test krijg je direct de uitslag en kun je zien welke vragen je goed of fout hebt beantwoord. Aan de uitslag zijn geen studiepunten verbonden.

Dit is echt alleen bedoeld om te leren zoeken naar de kerninformatie in deze handleiding, deze toe te passen in jouw eigen onderneming en te checken of dat goed is gelukt. Succes! Willemien
1
1
Waarom is het handig om de impact te meten van jouw sociale onderneming?
A Ondernemers leren hierdoor zelf efficienter en effectiever aan de slag te gaan
B Financiers willen weten waar ze in investeren
C Het is niet handig, alleen maar administratieve onzin
D Vanwege het maatschappelijke effect van jouw onderneming zullen andere stakeholders zich aan jou willen verbinden
2
1
Wat zijn de 5 niveaus van het meetproces?
3
1
Wat is impact?

4
1
Hoe kom je tot een scherpe doelstelling?
A Door met de doelgroep te praten
B Je maakt hiervoor eerst een analyse van het maatschappelijk probleem dat je wilt aanpakken, bijvoorbeeld door met stakeholders, collega’s en deskundigen in gesprek te gaan.
C Door veel theorie te lezen
D
5
1
Wat is valideren? (nb. dit is een vraag om op te zoeken op het interenet)

6
1
Wat is een theory of change
A Verandertheorie waarin je duidelijk aangeeft welke effecten treden op als gevolg van jouw activiteiten en hoe werken die door naar de impact op langere termijn
B Theorie waarmee je laat zien wat je hebt verandert door jouw onderneming
C Theorie voor changemakers
D
7
1
Wat zijn de 5 onderdelen van de Theorie of Change? Licht elk onderdeel ook toe! - laat zien dat je ze begrijpt door bij elk onderdeel ook een voorbeeld te geven van wat mogelijke uitkomsten zouden zijn voor jouw eigen onderneming.

8
1
Welke 3 thema's staan vaak centraal bij sociale ondernemingen?rbeidsparticipatie, sustainable value chains en circulaire economie
A circulaire economie
B arbeidsparticipatie
C leefbaarheid
D Sustainable foodchains
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.