מיצ"ב תשע"ח 2018- חלק א
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Mirta Levin
| 12 Questions
1
8


1:6
1:2
1:3
1:4
2
1

מה ערכו של x?
3
1

ערך הביטוי הוא:
4
1

נכון או לא נכון?
True
False
5
1

נכון או לא נכון?
True
False
6
1

נכון או לא נכון?
True
False
7
1

נכון או לא נכון?
True
False
8
1

סמנו את התשובה הנכונה:
1
2
3
4
9
1
פתרו:
10
1
הפתרון לסעיף 9 הוא:
11
1
פתרו:
12
1
הפתרון לסעיף 11 בסמ"ר הוא:
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.