מיצ"ב תשע"ח 2018- חלק א
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Mirta Levin
| 12 Questions
1
8

zoom_in

1:6
1:2
1:3
1:4
2
1

zoom_in
מה ערכו של x?
3
1

zoom_in
ערך הביטוי הוא:
4
1

zoom_in
נכון או לא נכון?
True
False
5
1

zoom_in
נכון או לא נכון?
True
False
6
1

zoom_in
נכון או לא נכון?
True
False
7
1

zoom_in
נכון או לא נכון?
True
False
8
1

zoom_in
סמנו את התשובה הנכונה:
1
2
3
4
9
1
פתרו:
10
1
הפתרון לסעיף 9 הוא:
11
1
פתרו:
12
1
הפתרון לסעיף 11 בסמ"ר הוא:
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.