מיצ"ב תשע"ח 2018- חלק ג
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Mirta Levin
| 15 Questions
1
1
אילו מהטבלאות הבאות מתארות פונקציה קווית?

סמנו את התשובה הנכונה:
א
ב
ג
2
1
מה השיפוע של הפונקציה הקווית שסימנת בסעיף 1?
3
1
מהי משוואת הפונקציה הקווית (הייצוג האלגברי) המתאימה לטבלה שסימנת בסעיף 1?
4
1
פתרו:
5
1
רשמו את הפתרון לאי השוויון שפתרתם בסעיף 4:
6
1
סמנו כל המספרים שהם פתרונות לאי השוויון שרשמתם בסעיף 5:
-5
-4.5
4.5
0.33
-0.33
7
1
סרטטו וסמנו:
8
1
רשמו את שיעורי הנקודה G שסימנתם בסעיף 7:
9
1
רשמו את שיעורי הנקודה G שסימנתם בסעיף 7:
10
1
סרטטו וסמנו:
11
1
רשמו את שיעורי הנקודה M שסימנתם בסעיף 10:
12
1


13
1

מהו השכר השכיח?
14
1

מה השכר הממוצע?
15
1

מהו החציון של נתוני השכר שבטבלה?
8,000 ש"ח
11,000 ש"ח
12,000 ש"ח
14,000 ש"ח
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.