OWF H2, H3 Ongemakkelijke feiten
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by K.E. Elzinga
| 12 Questions
Note from the author:
Over Wondere Feiten Hoofdstuk 2 en 3
1
1
Van welke denker zou dit citaat zijn?
'Als je de waarheid zoekt, moet je minstens een keer in je leven over iets twijfelen, maar het is nog beter alles in twijfel te trekken.'
Thales
Descartes
Socrates
Aristoteles
Plato
Kant
Spinoza
2
1
Wat is de houding van Kant ten opzichte van religie?

Kant verwerpt het idee van het bestaan van een God door te zeggen dat de mens voor zichzelf moet denken.
Kant ziet een belangrijke rol voor de kerk om mensen te helpen om zinvol en ethisch te leven.
Kant vindt dat het bestaan van God wel redelijk te bewijzen is, maar basseert zich voor geloof niet op de Bijbel.
Kant vindt dat het onmogelijk is om iets zinvols over het bestaan van God te zeggen en dat je als mens moet durven leven.
Volgens Kant kun je niet in God geloven als je voor jezelf nadenkt.
3
1
Wat is volgens jou de belangrijkse manier om kennis te verkrijgen over hoe het leven en de werkelijkheid in elkaar zit: rationeel nadenken en/of empirisch onderzoek verrichten? Leg je antwoord uit.
4
1
Welke van de onderstaande opties zijn van toepassing op Spinoza.
Geboren in Den Haag
Ethica
Joods
panteïsme
Het idee van het bestaan van een god is een godsbewijs.
Sapere aude: durf te denken!
Zintuiglijke waarneming is onbetrouwbaar als basis voor kennis.
5
1
In een geocentrisch wereldbeeld.....
Draait de zon en planeten om de aarde.
Draait de aarde en planeten om de zon.
6
2
Welke van deze personen onderhielden een heliocentrisch wereldbeeld.
Nicholaus Copernicus
Aristoteles
Giordano Bruno
Luther
Ptolomeus
Galileo Galilei
7
1
Wat is volgens jou een paradigmawisseling of een paradigmaverschuiving?
8
3
Sluit de evolutietheorie van Darwin het bestaan van God uit? Geef argumenten en de bronnen van je argumenten in je antwoord.
9
2
Geef aan waarom er binnen het creationisme sprake is van anti-evolutionistische opvattingen over de ontwikkeling van de mens tot een homo-deus? Geef ook aan om welke opvattingen het dan gaat.

10
1
Maak duidelijk waardoor en op welke gronden Nietzsche de kerken 'grafmonumenten van God' noemt.
11
1
Maak in je eigen woorden duidelijk waarin het biologische begrip 'evolutie' verschilt van wat mensen bedoelen met 'scheppen' of 'ontwerpen'.
12
2
Welke drie misverstanden bestaan er rondom het begrip 'evolutie' en leg uit WAAROM dit misverstanden zijn.
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.