מיצ"ב תשע"ח 2018- חלק ב
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Mirta Levin
| 12 Questions
1
1

zoom_in

שטח היבשות
שטח האוקיינוס השקט
2
1
כתבו את דרך הפתרון לסעיף 1:
3
1

zoom_in

zoom_in

דומים
אינם דומים
אי אפשר לקבוע זאת לפי הנתונים שבסרטוטים
4
1

zoom_in

zoom_in

דומים
אינם דומים
אי אפשר לקבוע זאת לפי הנתונים שבסרטוטים
5
1

zoom_in

zoom_in

דומים
אינם דומים
אי אפשר לקבוע זאת לפי הנתונים שבסרטוטים
6
1

zoom_in

zoom_in

דומים
אינם דומים
אי אפשר לקבוע זאת לפי הנתונים שבסרטוטים
7
1

zoom_in
מהו אורך הצל (במטרים) של עץ שגובהו 10 מטרים?
8
1

zoom_in

zoom_in

y=1.5x
y=0.5x
y=x-0.5
y=x-1.5
9
1
ביום קיץ הגיעו לבית הספר יותר מ-65 תלמידים מכיתות ח'. חלקם נעלו נעלי ספורט והיתר נעלו סנדלים. היחס בין מספר התלמידים שנעלו נעלי ספורט ובין מספר התלמידים שנעלו סנדליה היה 3:5.
מדוע לא ייתכן שבאותו יום הגיעו לבית הספ 83 תלמידים מכיתות ח'?
המספר 83 לא מתחלק ב-3.
המספר 83 לא מתחלק ב-5.
המספר 83 לא מתחלק ב-8.
המספר 65 לא מתחלק ב-8.
10
1
ביום קיץ הגיעו לבית הספר יותר מ-65 תלמידים מכיתות ח'. חלקם נעלו נעלי ספורט והיתר נעלו סנדלים. היחס בין מספר התלמידים שנעלו נעלי ספורט ובין מספר התלמידים שנעלו סנדליה היה 3:5.
מהו מספר התלמידים מכיתות ח' הקטן ביותר האפשרי שהגיעו באותו יום לבית הספר ע"פ נתוני השאלה?
11
1
לפניכם משוואה של פונקציה קווית.

כתבו אותה בצורה y=mx+b

12
1
כתבו את דרך הפתרון לסעיף 11.
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.