מיצ"ב תשע"ח 2018- חלק ב
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Mirta Levin
| 12 Questions
1
1


שטח היבשות
שטח האוקיינוס השקט
2
1
כתבו את דרך הפתרון לסעיף 1:
3
1דומים
אינם דומים
אי אפשר לקבוע זאת לפי הנתונים שבסרטוטים
4
1דומים
אינם דומים
אי אפשר לקבוע זאת לפי הנתונים שבסרטוטים
5
1דומים
אינם דומים
אי אפשר לקבוע זאת לפי הנתונים שבסרטוטים
6
1דומים
אינם דומים
אי אפשר לקבוע זאת לפי הנתונים שבסרטוטים
7
1

מהו אורך הצל (במטרים) של עץ שגובהו 10 מטרים?
8
1y=1.5x
y=0.5x
y=x-0.5
y=x-1.5
9
1
ביום קיץ הגיעו לבית הספר יותר מ-65 תלמידים מכיתות ח'. חלקם נעלו נעלי ספורט והיתר נעלו סנדלים. היחס בין מספר התלמידים שנעלו נעלי ספורט ובין מספר התלמידים שנעלו סנדליה היה 3:5.
מדוע לא ייתכן שבאותו יום הגיעו לבית הספ 83 תלמידים מכיתות ח'?
המספר 83 לא מתחלק ב-3.
המספר 83 לא מתחלק ב-5.
המספר 83 לא מתחלק ב-8.
המספר 65 לא מתחלק ב-8.
10
1
ביום קיץ הגיעו לבית הספר יותר מ-65 תלמידים מכיתות ח'. חלקם נעלו נעלי ספורט והיתר נעלו סנדלים. היחס בין מספר התלמידים שנעלו נעלי ספורט ובין מספר התלמידים שנעלו סנדליה היה 3:5.
מהו מספר התלמידים מכיתות ח' הקטן ביותר האפשרי שהגיעו באותו יום לבית הספר ע"פ נתוני השאלה?
11
1
לפניכם משוואה של פונקציה קווית.

כתבו אותה בצורה y=mx+b

12
1
כתבו את דרך הפתרון לסעיף 11.
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.