OWF H2 Cultuur en Religie
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by K.E. Elzinga
| 12 Questions
Note from the author:
Over Wondere Feiten
1
1
Wie worden gezien als de oudste voorouders van de huidige Europeanen?
Cro-Magnon-mensen
Fossiel mensen
Neanderthalers
cheddar mensen
2
1
Volgens deze methode is de kern van het onderscheidend vermogen van de mens versus een dier:
Klankgebruik
Gesproken taal
Geschreven taal
Mythische verhalen
Rituelen bij het begraven van de doden
3
1
Geef de definitie van religie, zoals beschreven in het boek?

4
1
Geef drie voorbeelden waarbij in het verre verleden de ZON verbonden is met een belangrijke symbolische betekenis voor de mens
Graftombes bouwen uit eerbied voor overleden voorouders
Zonnewende
Rituelen bij het begraven
Jezus wordt gezien als het 'licht der wereld.'
Sparren versieren met kaarsjes
Vuren maken bij het vieren van de start van een nieuw jaar.
5
1
Geef een goede definitie van een 'mythisch wereldbeeld'
6
1
Beschrijf in 5 stappen het godsbewijs van Descartes.

7
1
Welke beweringen gaan niet over Spinoza?
Spinoza accepteert de eerst vijf boeken van de Bijbel als Gods woord, en de overige boeken als menselijke woorden.
Spinoza ziet geen God buiten het heelal en ontkent het bestaan van het hiernamaals.
Spinoza vindt dat er 1 werkelijkheid is waarin alles terug te vinden is en dat dit God is.
Spinoza werd door de Amsterdamse Joodse gemeenschap in de ban gedaan vanaf 1656.
Zijn boek de Ethica gaat over het heelal en de plaats van de mens en God daarin. Het werd uitgegeven in 1656.
8
1
Welke griekse filosoof werd ervan beschuldigd de goden te willen afschaffen en de jeugd te bederven door ze op te jutten zelf na te denken en een eigen richting te kiezen in het leven?
Thales
Socrates
Plato
Aristoteles
Empedokles
9
1
Volgens Plato heeft de ziel een speciale functie bij de mens. Beschrijf wat deze functie is en wat hij bedoelt met 'het wezen van waarheid, rechtvaardigheid, moed, wijsheid en schoonheid'.

10
1
Beschrijf welke filosofen van de Atheense school een grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling van het toen heersend mythisch wereldbeeld en wat de veranderingen inhielden die zijn hebben veroorzaakt?
11
2
Waardoor veronderstellen wetenschappers dat de oudste voorouders van de huidige Europeanen geloofden in een hiernamaals? Noem minstens drie redenen.
Rotstekeningen verwijzen naar dansende figuren die brandoffers brengen aan goden
Rotstekeningen verwijzen naar de samenhang tussen hemel en aarde.
Rituele manier van begraven
Taaluitingen verwijzen naar de oorsprong van een mythisch denken zoals het woordje 'Nee'.
Koningsgraven zoals in Newgrange en de Pyramiden in Egypte verwijzen ernaar.
Uit fosielen onderzoek blijkt dat eetgewoontes verwijzen naar het ritualiseren van de maaltijd.
12
1
Beschrijf in 3 stappen welke beweegredenen Descartes heeft waardoor hij wordt gezien als de grondlegger van het rationalisme. (Met andere woorden wat beschrijft hij in Discours de la methode als hij het heeft over 'Cogito ergo sum'?)
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.