תרגול- שאלות מיצ"ב
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar
by Mirta Levin
| 9 Questions
Functionalized Placeholder
1
2
1
11
סמנו את התשובה הנכונה
1
2
3
4
2
11
ערך הביטוי לאחר ההצבה הוא:
Functionalized Placeholder
3
4
5
6
3
11
סמנו את נכון או לא נכון:
True
False
4
11
סמנו את נכון או לא נכון:
True
False
5
11
סמנו את נכון או לא נכון:
True
False
6
11
סמנו את נכון או לא נכון:
True
False
Functionalized Placeholder
7
8
9
7
11
השלימו:
8
11
מהם שיעורי הנקודה G?
9
12
שרטטו פונקציה קבועה העוברת דרך הנקודה (5,5-)
Add to my formatives list

Formative uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to the Terms of Service and Privacy Policy.